DOA (Bahagian 1)
Berdoa merupakan amalan penting yang dapat menghubungkan seorang insan dengan penciptanya iaitu Allah SWT sebagai  penyelesaian segala masalah rohani dan jasmani, pelerai kesulitan dunia dan akhirat.

Doa terbahagi kepada tiga jenis iaitu :

1. Berbentuk mengesakan Allah SWT disamping memuji-Nya.


2. Memohon daripada Allah SWT keampunan, rahmat-Nya dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

3. Memohon kepada Allah SWT untuk kepentingan dunia seperti meminta harta, zuriat dan sebagainya.