Syamail Muhammadiyah (Bab 1:Fizikal Rasulullah SAW)


Hadis 3

Al-Bara' bin 'Azib berkata:

Rasulullah merupakan seorang lelaki yang bertubuh sederhana (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah), jarak antara kedua-dua bahunya lebar (bahunya bidang). Rambutnya yang lebat terurai ke bahu sampai ke telinganya. Apabila beliau memakai pakaian berwarna merah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya.

(Direkodkan oleh Tirmizi, Bukhari, Muslim dan Abu Daud)

Keterangan : Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Muhammad bin Basyar al-'Abdi, daripada Muhammad bin Ja'far, daripada Syu'bah, daripada Abu Ishaq yang bersumber daripada al-Bara' bin 'Azib