Matlamat PenubuhanMATLAMAT BADAR DITUBUHKAN

  • Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif selaras dengan penghayatan Islam.
  •  Melahirkan pelajar yang mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi.
  • Menganjurkan Biah Solehah di sekolah dan di asrama.