Syamail Muhammadiyah (Bab 1:Fizikal Rasulullah SAW)

Hadis 2

Anas Bin Malik berkata:

Rasulullah adalah seorang yang mempunyai tubuh badan yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak rendah, bentuk tubuhnya bagus.Rambutnya tidak kerinting dan tidak lurus.Warna kulit baginda coklat.Jika berjalan, pergerakannya condong ke hadapan.

(Direkodkan oleh Bukhari dan Tirmizi)

Keterangan : Hadis ini bertaraf Sahih. Dilaporkan oleh Humaid bin Mas'adah al-Basri,yang mendengar daripada Abdul Wahab ats-Tsaqafi dan bersumber daripada Anas bin Malik